Charakteristika

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952 a za vyše 60 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína. Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250mm, ktorý je umiestnený v 4-metrovej kupole. Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktorého hlavná budova a pozorovací pavilón boli postavené v roku 1999. Stredisko sa nachádza v horskom sedle v prekrásnom prostredí medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi vzdialené od Humenného 38 km. Dominantou observatória je Vihorlatský národný teleskop (VNT) - ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 1 meter, ktorý je najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Observatórium predstavuje ucelený komplex pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov hviezd Mesiacom a fotosféry Slnka.
Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína, najmä v územnom obvode okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov.

  V rámci svojho poslania hvezdáreň plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:
 • systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a zákrytov hviezd Mesiacom.
 • získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie
 • získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí
 • rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií
 • prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce
 • vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov
 • nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí
 • metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním v regióne Horného Zemplína
 • podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja.


Budova hvezdárne Prednášková miestnosť Kupola Ďalekohľady

Výchovno-vzdelávacia činnosť hvezdárne sa realizuje jedno rázovými a cyklickými podujatiami formou prednášok s diafilmom a filmom, diafónových programov, tematických podujatí, súťaží, videoprogramov, seminárov a besied pri ďalekohľade na hvezdárni i mimo s teleskopickým pozorovaním Slnka, Mesiaca, planét a objektov na hviezdnej oblohe.

Odborno-pozorovateľský program sa odvíjal od prístrojového a personálneho vybavenia hvezdárne. Zhoršujúca sa astroklíma mesta, v centre ktorého sa nachádza hvezdáreň so štvormetrovou kupolou a pozorovacou terasou, si vyžiadala radikálne riešenie vybudovaním Astronomickej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Od roku 1986 sa kvalita „ kolonického neba “ začala aktívne využívať organizovaním expedičných akcií v oblasti pozorovania meteorov a premenných hviezd.
V roku 1999 bola ukončená výstavba Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Hvezdáreň získala komplexné zariadenie s možnosťou jeho celoročného využívania.

 
 

Kalendár udalostí

posledný mesiac január 2018 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31