Zrealizované projekty
Projekt Rytmy Prírody

 

Domovská stránka projektu: www.bolestraszyce.com

 

Zhrnutie projektu

Názov a miesto projektu:

Rytmy prírody. Inovatívne produkty prírodnej turistiky v Bolestrašickom Arborétu.

Projekt sa bude realizovať hlavne v Bolestraszycach, v gmine Żurawica (powiat przemyski) a v lokalitách Stakčín a Kolonica na Slovensku (v okrese Snina).

V čase projektových akcií budú mať ich účastníci možnosť poznávania aj iných miest regiónu poľsko – slovenského pohraničia.

Čítať celý článok...
 
Projekt Bieszczady, nebo a hviezdy


Astronómia a nočné nebo odnepamäti zaujímali ľudí. V dnešných časoch už pomaly nane zabúdame. V čoraz viac svetlom znečistenom nočnom prostredí, máme veľký problém uvidieť Miečnu dráhu, kométy či slabšie hviezdy. Bieszczady sú jedno z posledných takých miest v Poľsku, kde je ešte možné vidieť bohaté hviezdnaté nočné nebo, ktoré je veľkým lákadlom pre mnoho ľudí. Sú obrovským, doposiaľ nepovšimnutým potenciálom tohoto miesta, ktorý by mal byť ochránený a využitý zároveň.

Samotné hviezdnaté nebo nestačí. Dôležitá je jeho propagácia spolu zo zabezpečením, ktoré uľahčí kontakt s tmavou oblohu. Patrí medzi ne okrem iného: vytvorenie vhodného zázemia umožňujúceho vykonávanie pozorovaní, vyškolenie osôb - sprievodcov, vzdelávanie v oblasti ochrany tmavej oblohy a starostlivosti o zachovanie nočného životného prostredia.

Aktivity projektu budú napĺňať ciele Parku hviezdneho neba Bieszczady. Pri ich realizácii budú využité skúseností slovenských partnerov, ktorí už podobný Park tmavej oblohy Poloniny majú od roku 2010. Nakoniec, projekt si kladie za cieľ prispieť k vytvoreniu najväčšieho chráneného územia tmavého neba v Európe, ktoré zahrňa celú medzinárodnú biosférickú rezerváciu "Východné Karpaty".

Čítať celý článok...
 
Karpatské nebo

 

 

Program cezhraničnej spolupráce

Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

 

 

Projektový zámer

 

Prioritná os II: Socio-ekonomický rozvoj

OBLASŤ PODPORY 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu

Výzva zo 14. augusta 2008

 

Názov projektu:

 

Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia.

 

Skrátený názov projektu:

Karpatské nebo

 

Viac
 
Vesmír pre pokročilých VPP II

Agentúra na podporu výskumu a vývojaProjekt sa zaoberá nedostatočným vyučovaním astronómie na slovenských základných a stredných školách. Na jednej strane obsahuje aktivity zamerané na vzdelávanie učiteľov fyziky a na druhej sa venuje aj študentom formou internetového korešpondenčného seminára. Spoločným cieľom aktivít projektu je prezentovať vedeckú kariéru v oblasti prírodných vied ako atraktívnu životnú voľbu pre študentov stredných škôl.

Cieľovou skupinou sú učitelia fyziky a študenti so záujmom o prírodné vedy druhého stupňa základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji so špeciálnou pozornosťou venovanou gymnáziám.

Hlavnými aktivitami projektu sú školiace astropraktiká pre učiteľov a korešpondenčný seminár z astronómie pre študentov. Doplnkovými aktivitami sú prezentačné a publikačné činnosti, ktoré majú pomôcť v činnosti astronomických krúžkov v cieľovej oblasti.

Projekt bude trvať tri roky a jeho realizácia bude mať 8 etáp: tri série astropraktík, príprava a priebeh korešpondenčného seminára, aplikovanie nových tém korešpondenčného seminára, úvodné a záverečné prezentačné a publikačné aktivity.

Viac
 
Vesmír v priamom prenose

Projekt využíva klimatické možnosti, prístrojové a infraštruktúrne vybavenie Astronomického observatória na Kolonickom sedle na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied. Hlavnou cieľovou skupinou je stredoškolská mládež regiónu horný Zemplín - okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Medzilaborce. Cieľom je priblížiť vesmír čo najvernejšie. Využijú sa pritom tmavé, svetelným znečistením nerušené noci, najväčší ďalekohľad na Slovensku, moderné záznamové médiá, softvérové vybavenie na analýzu dát, kvalitní lektori. Aktivity projektu budú mať formu niekoľkodňových akcií priamo na observatóriu - astropraktiká, astrostáže, expedície, semináre. Aktivita so širším záberom na verejnosť je seminár Kolos. Úloha spoluriešiteľa (Gymnázium v Snine) je v propagovaní projektu na stredných školách v regióne, získavanie a komunikácia s účastníkmi podujatí a vytváranie trvalých väzieb medzi školami a ich žiakmi talentovanými v oblasti prírodných vied.
Projekt sa realizuje v rokoch 2006-2009. Podporila ho Agentúra na podporu vedy a výskumu v rámci programu LPP sumou 1 921 152,- Sk.

Hlavným cieľom projektu je sprostredkovať talentovaným študentom stredných škôl najmodernejšie metódy výskumu v oblasti astronómie. Projekt je podrobne predstavený v pdf prezentácii. Nižšie uvádzame správy z jednotlivých aktivít projektu.

Viac
 
Astrokolonica - Bejvoč
Rekreačno-športový komplex Astrokolonica-Bejvoč - Projekt grantovej schémy na Podporu rozvoja cestovného ruchu PHARE. Žiadateľom bola obec Kolonica. Vihorlatská hvezdáreň bola partnerom. V rámci projektu sa okrem iného vybudovali zastávky Cesty planét Slnko a Mars. Realizácia projektu ukončená v roku 2006.
 
Mikroregión Sninské rybníky - Kolonické sedlo.
Projekt grantovej schémy na Podporu rozvoja cestovného ruchu PHARE. Žiadateľom bolo Združenie Horný Zemplín. V rámci projektu bola vybudovaná 284 m dlhá asfaltová prístupová cesta k AO v celkovej hodnote 34000 Euro.
 
Postavíme mosty z hviezd
Projekt Cezhraničnej spolupráce SR - Poľsko podporený v rámci fondu mikroprojektov Iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA. Konečným prijímateľom je Hvezdáreň a planetárium Prešov, partnermi Vihorlatská hvezdáreň a Polaris OPP zo Sopotnii Wielkej. Projekt ma svoju vlastnú webovú stránku.
 
Astronómia pre mládež
Projekt zameraný na podporu astronomických praktík na AO Kolonické sedlo. Žiadateľom bola Miesta organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Snine, Vihorlatská hvezdáreň bola partnerom.
Cieľovou skupinou bola stredoškolská mládež v regionálnej pôsobnosti Vihorlatskej hvezdárne. Projekt sa realizoval v rokoch 2003 - 2005 a bol podporený celkovou sumou 142 000,- Sk v rámci grantového programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska.
 
Festival kultúry a vedy
Popularizácia astronómie s cieľom vytvoriť nové astronomické pracovisko v Sanoku. Projekt podporený vo fonde mikroprojektov INTERREG IIIA na Poľskej strane. Žiadateľ je powiat Sanok, Vihorlatská hvezdáreň bola partnerom. Účastnila sa na projekte hlavne vo forme lektorskej a poradenskej.
 
Stránka 1 z 2
 

Kalendár udalostí

posledný mesiac január 2018 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31